برچسب: بیمه تامین اجتماعی

9 مرداد 1401
اخبار

ایرانیان خارج از کشور تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند

مدیر کل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه گفت:شمار هموطنان ایرانی خارج از کشور که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند نسبت به کل بیمه شدگان، بسیار ناچیز است.

22 تیر 1401
اخبار

آیا دانشجویان خارج از کشور هم بیمه تامین اجتماعی می‌شوند؟

طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی که با هدف پوشش آحاد مردم از خدمات تامین اجتماعی در دستور کار قرار گرفت، امروز همه اقشار ایرانی اعم از زنان خانه‌دار و دانشجویان را نیز دربرگرفته، اما آیا محصلان خارج از کشور هم می‌توانند تحت پوشش این بیمه قرار بگیرند؟

17 شهریور 1400
اجتماعی

مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی:

تقاضای حقوق مرخصی زایمان، غیر حضوری شد

مهدی شکوری مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی، به ارائه خدمات غیر حضوری در این بخش‌ها اشاره کرد و از بیمه شدگان خواست تا در دوران کرونا از مراجعه حضوری پرهیز کنند.