برچسب: بیماری های مزمن کلیوی

20 اسفند 1400
اخبار

مسئول آموزش همگانی انستیتو تغذیه:

بیماری های مزمن کلیوی یک تهدید جهانی است

مسئول آموزش همگانی انستیتو تحقیقات تغذیه کشور گفت: از هر ۱۰ نفر جمعیت بزرگسال جهان یک نفر به بیماری های مزمن کلیوی مبتلا می شود که در صورت عدم درمان می تواند منجر به مرگ شود.