برچسب: بیمارستان فاطمه الزهرا (س)

13 دی 1400
اخبار

دیدار مدیر درمان تامین اجتماعی با خیرین استان اصفهان

مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان با خیرین استان دیدار و گفتگو کرد.