برچسب: بیمارستان صحرایی ارتش، فرمانده، اصفهان ، یکصدتختخوابی

18 مرداد 1400
اجتماعی

ارتش دومین بیمارستان را در اصفهان احداث می کند

امیرسرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش برای احداث دومین بیمارستان در اصفهان توسط این یگان نظامی موافقت کرد.