برچسب: بیماران دیابتی

24 آبان 1400
اخبار

معاون مرکز مدیریت بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت:

تعداد بیماران دیابتی تا سال ۲۰۴۵ به ۷۰۰میلیون نفر می رسد

مهدوی گفت: امروزه داروهای بیماری دیابت تحت پوشش بیمه قرار گرفته و اکثر انسولین بیماران دیابتی نیز تحت پوشش صندوق های بیمه است