برچسب: بیماران اس ام ای

11 آذر 1400
اخبار

رئیس جمهور:

بودجه داروی بیماران اس ام ای برای ۶ ماه تامین شود

رئیسی دستور تامین بودجه بیماران برای ۶ ماه جهت بررسی اثربخشی دارو را صادر کرد.