برچسب: بوم گردها

اخبار
24 شهریور 1400 - 10:12 ق.ظ

سمنان؛ قطب گردشگری سلامت در آینده‌ای نزدیک

امروزه خانه‌های تاریخی به عنوان یکی از ظرفیت‌های ارزشمند شهر و بافت‌های تاریخی، هویت پایدار بافت شهر را شکل داده اند، اهمیت مرمت و احیای خانه های تاریخی از آن جهت است که در صورت بی توجهی، این بخش مهم از هویت ملی و اجتماعی کشور از بین می رود و نمی توان با هیچ جایگزین دیگری این نقصان را جبران کرد.