برچسب: بهینه‌سازی مصرف انرژی

8 فروردین 1401
اخبار

مدیرعامل فولاد مبارکه مطرح کرد:

ایجاد زیست‌بوم دانش‌بنیان یک ضرورت است

مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه گفت: ایجاد زیست‌بوم دانش‌بنیان یک ضرورت است و فولاد مبارکه آماده است تا مثل همیشه از عرصه‌های دانش‌بنیان حمایت کند.