برچسب: بهمن عبداللهی

5 تیر 1401
اخبار

وزارت راه هنوز قرارداد تیپ برای تعاونی مسکن را تهیه نکرده است

رئیس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه ایران برای اولین‌بار عضو هیأت مدیره مجمع عمومی اتحادیه جهانی تعاون شد، گفت: برای ساخت مسکن کارگران هنوز وزارت راه و شهرسازی قرارداد تیپ برای تعاونی‌های مسکن را تحویل نداده است.