برچسب: بهمنی

31 مرداد 1400
اخبار

دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر:

شکر گران شد

دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر گفت: با افزایش قیمت جهانی شکر و عدم عرضه از سوی بازرگانی دولتی، نرخ این محصول در بازار گران شده است.