برچسب: بهمن‌ماه

2 اسفند 1400
اخبار

بهمن‌ماه پر رکورد گل‌گهر

با تلاش، کارکنان و پیمانکاران و پشتیبانی همه مدیریت‌ها سه رکورد کیفیت و 10 رکورد تولید در بخش‌های مختلف شرکت گل‌گهر در بهمن‌ماه 1400 ثبت شد.