برچسب: بهشت پرندگان

3 شهریور 1400
فرهنگ

جزیره نخیلو، بهشت پرَندگان دریایی در خاورمیانه

جزیره زیبای نخیلو شهرستان دیراستان بوشهر، از نادرترین جزایر جهان و بی‌نظیرترین جزیره خاورمیانه برای زادآوری پرندگان مهاجر دریایی است. این جزیره بکر و زیبا در کنار آبهای نیلگون خلیج فارس و در بخش بردخون شهرستان دیر قرار دارد که به دلیل پوشش مناسب گیاهی و بستر ماسه‌‌ای فوق العاده آن، محلی مناسب برای تخم‌گذاری پرندگان مهاجر و به عنوان بهشت پرندگان دریایی در خاور میانه شناخته شده است.