برچسب: بهروز فروتن

31 خرداد 1401
اخبار

بهروز فروتن کارآفرین سرشناس ایرانی

ایران در زمینه مواد غذایی با بحران مواجه نمی شود

ایران ظرفیت فوق العاده ای در تولید محصولات کشاورزی و غذایی دارد و اگر مدیریت کیفی و دلسوزی نیز وجود داشته باشد هیچگاه در عرصه غذا دچار مشکل نخواهیم شد.