برچسب: بهداشت دست

14 بهمن 1400
اجتماعی

مدت زمان ماندگاری “اُمیکرون” روی پوست و سطوح

دکتر حمید سوری درباره میزان ماندگاری کرونای اُمیکرون بر روی سطوح و پوست، گفت: مطالعات جدید نشان داده است که ماندگاری اُمیکرون بر روی پوست و سطوح چند برابر وارایانت دلتا و واریانت‌های قبلی است.