برچسب: بهبود مستمر

7 آذر 1400
اخبار

مدیرعامل فولاد مبارکه مطرح کرد:

استفاده از مراكز دانش‌بنیان و دانشگاهی در رفع مشكلات مؤثر است

شرکت فولاد مبارکه برای نخستین دوره موفق به اخذ گواهینامه ISO10015 ویرایش 2019(مدیریت شایستگی و توسعه افراد) گردید.

19 آبان 1400
اخبار

فرآیندها باید متناسب با نیازها و انتظارات مشتریان طراحی شود

مدیر مخابرات منطقه اصفهان در بازدید از اداره ارتقا و تضمین کیفیت با اعلام این مطلب گفت: اگر کیفیت را به معنای رضایت از محصول و فعالیتهای سازمان مبتنی بر استانداردهای از پیش تعریف شده بدانیم، وظیفه این اداره در راستای ارتقای کیفیت و تدوین فرآیندهای سازمانی در این چارچوب که نهایتاً منجر به برآورده سازی انتظارات کلیه ذینفعان می‌شود، بسیار خطیر است.