برچسب: بندر امیرآباد

20 اسفند 1400
اخبار

رئیس جمهور در بازدید از بندر امیرآباد:

ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی بندر امیرآباد باید توسعه یابد

رئیس جمهور با اشاره به اهمیت و موقعیت منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد بر ضرورت توجه به توسعه ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی این بندر تاکید کرد و گفت: ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی بندر امیرآباد باید توسعه پیدا کند.