برچسب: بنادر شمالی و جنوبی

23 بهمن 1400
اخبار

تا پایان دی‌ماه؛

بیش از دو میلیون تن شکر و روغن خام وارد کشور شده است

شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد: تا پایان دی‌ماه بیش از دو میلیون تن شکرو روغن خام از بنادر شمالی و جنوبی وارد کشور شده است.