برچسب: بسته

25 مرداد 1400
اخبار

مرزهای مسافری به سمت عراق بسته است

سید روح‌اله لطیفی سخنگوی گمرک گفت: مرزهای زمینی با عراق در بخش مسافری، شامل مرزهای رسمی در دو بخش اقلیم و عربی عراق بسته است بنابراین برای مسافران و زوار امکان تردد از مسیر زمینی وجود ندارد.