برچسب: بزرگداشت نمادهای ملی

1 مهر 1400
اخبار

بزرگداشت نمادهای ملی در شاهین شهر

مراسم بزرگداشت نمادهای ملی "پرچم و سرود ملی" در شاهین شهر برگزار گردید.