برچسب: برنج شمال

25 تیر 1401
اخبار

قیمت برنج شمال بین ۷۰ تا ۱۱۰ هزار تومان است

دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی از کاهش ۱۰ هزارتومانی قیمت هر کیلوگرم برنج در شمال و تهران خبر داد و گفت: اکنون قیمت برنج شمال از پر محصول تا درجه یک در بازار بین ۷۰ تا ۱۱۰ هزار تومان است.