برچسب: بررسی وضعیت پشتیبانی

18 آبان 1400
اخبار

برگزاری مانور خودحفاظتی در آبفای استان اصفهان

به همت پایگاه مقاومت بسیج و دفاتر حراست، حفاظت فیزیکی و پدافند غیر عامل آبفای استان اصفهان مانور خود حفاظتی ادارات و کارخانجات با شعار "پدافند مردم محور، ایران قوی و آماده" برگزار شد.