برچسب: برادران حردانی

22 بهمن 1400
اخبار

جدایی برادران حردانی از فولاد خوزستان

برادر بزرگ تر صالح حردانی نیز از تیم فوتبال فولاد خوزستان جدا شد.