برچسب: بدون قرار قبلی

16 تیر 1401
سینما و تلویزیون

بیراهه ای بر بی قراری قلبی!

نقد و تحلیل فیلم سینمایی «بدون قرار قبلی» اثر بهروز شعیبی