برچسب: بدون دارو

31 مرداد 1400
اخبار

درمان کمردرد بدون استفاده از دارو

دانشمندان آمریکایی چهارمین عامل عجز و ناتوانی انسان در جهان با شیوع بالا کمر درد معرفی کرده اند. آنها همچنین معتقدند که کمر درد یکی از پنج دلیل اصلی مراجعه مردم به پزشک است.