برچسب: بخش صنعت و معدن

24 آبان 1400
اخبار

از ابتدای سال جاری تا پایان مهر؛

تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون به بخش های مختلف اقتصادی به 119 هزار میلیارد ریال رسید

تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون به بخش های مختلف اقتصادی تا پایان مهرماه سال جاری به 119 هزار میلیارد ریال رسید.