برچسب: بانک مرکزی ، ارزهای بلوکه شده

8 اردیبهشت 1401
اخبار

بدهی انگلیس به ایران به طور کامل وصول شده است

روابط عمومی بانک مرکزی گفت: ۳۹۰ میلیون پوند بدهی انگلیس به ایران، به طور قطعی و کامل وصول شده است.