برچسب: بانک صادرات

29 شهریور 1400
اخبار

٢٣ مهر در ١٩ استان برگزار می‌شود؛

آزمون استخدامی بانک صادرات ایران

بانک صادرات ایران به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در تهران و برخی استان‌های کشور از میان داوطلبان مرد و زن برای تصدی سمت‌های بانکدار و بانکیار (تحویلدار)، کارمند فنی - مهندسی و نگهبان از طریق آزمون کتبی و مصاحبه و بر اساس ضوابط و آیین‌نامه استخدامی مربوطه استخدام می‌کند.