برچسب: بانک اطلاعات مجرمان متواری

6 آذر 1400
اجتماعی

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه:

راه اندازی بانک اطلاعات مجرمان متواری تا پایان سال

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: با همکاری ناجا تا پایان سال سرویس بانک اطلاعات مجرمان متواری راه اندازی خواهد شد.