برچسب: بانه-مریوان

9 اسفند 1400
اخبار

با حضور مشاور رییس جمهور؛

دفاتر اجرایی منطقه آزاد بانه ـ مریوان افتتاح شد

با حضور مشاور رييس جمهور و دبير شورايعالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادی، «دفاتر اجرايي منطقه آزاد بانه ـ مریوان» در دو شهر بانه و مریوان افتتاح شد.