برچسب: باشگاه فرهنگي ورزشي شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

28 مهر 1400
اخبار

در همايش ورزش صبحگاهي کارکنان صنعت آب و برق صورت گرفت؛

تاکید مدیرعامل آبفای استان اصفهان بر توسعه فعالیت های ورزشی پس از دوران کرونایی

در هفته تربيت بدني و ورزش، همايش ورزش صبحگاهي صنعت آب و برق به ميزباني باشگاه فرهنگي ورزشي شركت آب و فاضلاب استان اصفهان برگزار شد.