برچسب: بازی

3 بهمن 1400
اجتماعی

بازی‌های رایانه‌ای کودکان را به جمع گریزی دعوت می‌کند

یک روانشناس گفت: بازی‌های رایانه‌ای باعث شده که کودکان روابط اجتماعی خوبی نداشته باشند.