برچسب: بازیافت

1 شهریور 1401
اخبار

بازیافت زباله‌های الکترونیکی با کمک نانو ذرات ایجاد شده از پوست گوجه‌فرنگی و ذرت

امیر شیخی استادیار مهندسی شیمی دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا و همکارانش نشان دادند با استفاده از میکرو و نانوذرات ایجاد شده از پوست گوجه‌فرنگی و ذرت می‌توان عناصر گران‌بهای موجود در زباله‌های الکترونیکی را جذب کرد.