برچسب: بازنشستگی لشگری و کشوری

25 مرداد 1401
اخبار

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت:

افزایش حقوق کارمندان تا پایان شهریور نهایی می‌شود

سخنگو و رئیس شورای اطلاع رسانی درباره آخرین وضعیت حقوق بازنشستگان و کارمندان دولت گفت: دولت با پیشنهاد سازمان‌امور اداری و استخدامی با افزایش مستمری صندوق‌های بازنشستگی لشگری و کشوری و همچنین کارمندان موافقت کرده و تا پایان شهریور نهایی می‌شود.