برچسب: بازتوانی اعتیاد

20 تیر 1401
اخبار

مخبر از مرکز جامع بازتوانی اعتیاد مادر، کودک و زنان باردار بازدید کرد

معاون اول رییس جمهور در روز عید قربان از مرکز جامع بازتوانی اعتیاد مادر، کودک و زنان باردار(خانه پروین) بازدید کرد.