برچسب: بازاریابی تهاجمی

5 آبان 1400
اخبار

مدیرعامل شرکت بیمه رازی بیان کرد:

چرخش استراتژیک و پرداخت به موقع خسارت از اولویت‌های اصلی بیمه رازی

مدیرعامل شرکت بیمه رازی با تاکید بر پنج چرخش استراتژیک این شرکت در سال جاری گفت: شرکت بیمه رازی در مسیر مناسبی قرار گرفته و باید تمام همکاران در ستاد و صف شرکت بیمه رازی اهتمام بیشتری به تحولات شرکت داشته باشند.