برچسب: بازارهای بین المللی

13 دی 1400
اخبار

مدیرعاملی از جنس صنعت بیمه؛

حرکت بیمه رازی در رسیدن به اوج را هموار کرده است

یک نماینده بیمه رازی گفت: با حضور جباری به عنوان مدیرعاملی از جنس صنعت بیمه، نمایندگان و شبکه فروش گام به گام همراه هستند و به سوی اوج حرکت می کنیم.