برچسب: ایران مال

7 فروردین 1401
اخبار

ایران‌مال؛ قطب بزرگ گردشگری تهران زیر چتر حمایت بیمه رازی

مجموعه چندمنظوره بازار بزرگ ایران- ایران‌مال که در تعطیلات عید روزانه میزبان بیش از 150 هزار بازدیدکننده است، از ابتدای ساخت تا به امروز تحت انواع پوشش‌های بیمه‌ای بیمه رازی قرار دارد.