برچسب: ایرانیان

11 دی 1400
اجتماعی

مدیر برنامه تغذیه بالینی دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت:

ایرانیان سه برابر بیشتر از استاندارد جهانی نمک مصرف می‌کنند

مدیر برنامه تغذیه بالینی دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت گفت: مطالعات نشان می‌دهد ایرانیان سه برابر بیشتر از استاندارد جهانی نمکی مصرف می‌کنند.