برچسب: ایرادات شیوه نامه

30 دی 1400
اخبار

ایرادات شیوه نامه در راستای رتبه بندی مطبوعات باید مرتفع شود

پدرام پاک آئین، نماینده مدیران مسئول در هئیت نظارت بر مطبوعات کشور در اولین سفر کاری خود، استان خوزستان را به عنوان اولین استان انتخاب و در دیداری با اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات با مسائل و مشکلات اهالی رسانه از زبان هیئت مدیره آشنا شد.