برچسب: ایده کاپ

18 دی 1400
اخبار

معاون فرهنگی شهردار اصفهان مطرح کرد:

ایده کاپ “چهارباغ آرامش و زندگی” چالش رقابتی برای ایده های شهروندی

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان گفت: از عموم شهروندان، کارشناسان و جامعه علمی کشور دعوت می کنیم تا ایده های خود برای تببین شخصیت چهارباغ دوست داشتنی اصفهان را از طریق ایده کاپ «چهار باغ زندگی» برای ما ارسال کنند.