برچسب: ایدرو

2 تیر 1401
اخبار

سیاست‌های تشویقی و ترویجی برای کاهش شدت انرژی مورد نیاز است

معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با اشاره به میزان یارانه‌ها و تاثیر آن بر شدت مصرف انرژی، گفت: این میزان در جهان رو به کاهش است و لازم است در کشور ما نیز سیاست های تشویقی و ترویجی اخذ شود تا این میزان روند کاهشی به خود بگیرد.