برچسب: ایجاد مناطق آزاد

اخبار
8 بهمن 1400 - 2:25 ب.ظ

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی عنوان کرد:

توسعه صادرات؛ یکی از اصلی ترین اهداف ایجاد مناطق آزاد

علیرضا بیکدلی معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امورخارجه با علی اوسط اکبری مقدم، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی دیدار و گفتگو کرد.