برچسب: ایجاد ظرفیت برای حضور در بازارهای مشابه و بزرگ‌تر

15 آبان 1400
اخبار

در وبیناری از سوی اتاق بازرگانی اصفهان تشریح شد؛

نقشه راه تشکیل کنسرسیوم و مشارکت حقوقی در مناقصه‌ها و قراردادهای صنعتی

وبینار «نقشه راه تشکیل کنسرسیوم و مشارکت حقوقی در مناقصه‌ها و قراردادهای صنعتی» به همت اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.