برچسب: ایجاد شغل

11 دی 1400
اخبار

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند:

ایجاد اداره کل جهاد کشاورزی اروند از الزامات توسعه کشاورزی در منطقه است

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند، ایجاد اداره کل جهاد کشاورزی برای منطقه را از الزامات توسعه کشاورزی در شهرستان های آبادان و خرمشهر دانست و افزود: این اختیار طبق ماده 65 احکام دائمی به سازمان داده شده است و این مهم از الزامات توسعه کشاورزی و رفع مشکلات کشاوران منطقه است.