برچسب: اولین خط اعتباری از روسیه

8 بهمن 1400
اخبار

وزیر اقتصاد عنوان کرد:

اهمیت تعامل با کشورهای همسایه و منطقه‌گرایی

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد گفت: تعامل با کشورهای همسایه و منطقه‌گرایی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.