برچسب: اولین جشنواره ملی خبر

19 دی 1400
اخبار

تاکید بر مطالبه گری، وجه تمایز اولین جشنواره ملی خبر

نخستین جشنواره ملی خبر ایران با رویکرد پرونده خبری از سوی گروه علوم ارتباطات مـؤسـسـه آموزش عالی دانش‌پژوهان پیشــرو دپارتمان ارتباطات و اطلاعات برگزار می‌شود.