برچسب: اولکسی رزنیکوف

6 اسفند 1400
اخبار

وزیر دفاع اوکراین خطاب به مردم روسیه:

به خیابان ها بیایید و خواستار پایان جنگ و خروج ارتش روسیه از کشورمان شوید

اولکسی رزنیکوف وزیر دفاع اوکراین خطاب به مردم روسیه: به خیابان ها بیایید و خواستار پایان جنگ و خروج ارتش روسیه از کشورمان شوید.