برچسب: اوراق گام

18 مرداد 1401
اخبار

انتشار ۱۶۴ هزار میلیارد ریال اوراق گام

بانک مرکزی از انتشار ۱۶۴ هزار میلیارد ریال اوراق گام از بهمن ماه سال ۱۳۹۹ تا کنون خبر داد که ۷۵.۶ هزار میلیارد ریال آن از نیمه دوم تیرماه تا کنون منتشر شده است.