برچسب: اوجی

24 اسفند 1400
اخبار

وزیر نفت:

عمده درآمدهای نفتی به صورت ارزی و نقد است

وزیر نفت با تاکید بر اینکه فروش نفت در حیطه اختیارات وزارت نفت است، گفت: در بودجه سال ۱۴۰۱ این ظرفیت  ایجاد شده تا سایر بخش‌های کشور از این ظرفیت برای تهاتر و تأمین نیاز خود استفاده کنند.