برچسب: انرژی خورشید

9 آذر 1400
اخبار

مهندس پیر پیران عنوان کرد:

عنوان شهرستان از شرکت توزیع برق اصفهان حذف می شود

مهندس پیر پیران در مراسم تقدیر از خدمات مهندس مجتبی باطنی مدیر اسبق برق منطقه ۸ و دیگر مدیران مجموعه صنعت برق در شرق اصفهان خبر از تغییر مفاد اساسنامه شرکت داد و گفت عنوان شهرستان از شرکت توزیع برق اصفهان حذف می شود.